Resultaten eerste meting

Hieronder zie je een samenvatting van de resultaten van de eerste meting met de Playful Work Design vragenlijst, ontwikkeld door prof. Arnold Bakker i.s.m. de Tartu Universiteit uit Estland. Het project bij Amplooi helpt deze vragenlijst wetenschappelijk (nog) beter te onderbouwen.

Mensen bij Amplooi lijken behoorlijk bevlogen. De gemiddelde score was 5.52 (zie tabel), terwijl de norm in Nederland rond de 4.50 ligt. Ook leuk is te zien dat 5 van de 18 mensen hun werk al vaak designen, wellicht zonder zich daarvan bewust te zijn. Overigens is de steekproef nogal klein zodat de resultaten lastig te generaliseren zijn.

De correlaties die je in de laatste 2 kolommen ziet suggereren dat degenen die hun werk designen meer bevlogen zijn (+0.32) en beter presteren (+0.68).

We zullen nu zien in hoeverre de design-scores na de komende maand toenemen. Begin oktober krijg je daarom nogmaals de vragenlijst.


Nederlands