Werkdesign Integratie Lab

Ben je consultant, trainer of coach en behoren bevlogenheid, flow, werkgeluk of vitaliteit op het werk tot jouw aandachtsgebieden?  Geef je producten en diensten dan een boost en kom naar het Werkdesign Integratie Lab. Dan delen we onze innovatieve content met je, kostenloos. 
Vivic is een werkdesign lab: we doen onderzoek naar manieren om het dagelijks werk tot een betere ervaring te maken en experimenteren daarmee. We denken dat we het meeste impact kunnen hebben als we onze innovatieve werkdesign technieken kunnen meegeven aan andere trainers, consultants en coaches door hen te helpen ze in hun bestaande repertoire te integreren. 

Zo zijn we bijvoorbeeld momenteel bezig om samen met prof. Arnold Bakker het concept Playful Work Design te ontwikkelen. Dit is een set concrete 
strategieën die gebruikt kunnen worden om de intrinsieke werkmotivatie te versterken, bijvoorbeeld door flow-ervaringen te stimuleren. Lees hier een recente publicatie van Arnold waarin dit concept voor de eerste maal genoemd werd. Verder zijn wij continu bezig om methoden te ontwikkelen die het mogelijk maken om dagelijkse schommelingen in de beleving van diverse werktaken te meten en te beïnvloeden. 

Wij willen graag datgene wat we in de laatste paar jaar ontdekt en geleerd hebben op grotere schaal in praktijk brengen. Dit doen wij door het beschikbaar te stellen aan trainers, consultants en coaches van wie de content goed aansluit bij ons gedachtegoed. Gebruik je in je trainingen of adviezen bijvoorbeeld al het JD-R model of ga je al in op het begrip flow, dan zou dit alvast een goede basis zijn. Maar je bent ook van harte welkom als je je meer in het algemeen op vitaliteit, werkgeluk of bevlogenheid richt,

Met dit doel voor ogen organiseren wij sinds het najaar van 2018 Werkdesign Integratie Labs. Met een kleine groep van 4 trainers, consultants en coaches gaan we in 3 bijeenkomsten van een halve dag actief aan de slag. Tijdens de eerste 2 keer kom je te weten wat werkdesign precies is, hoe het bijdraagt aan bevlogenheid en vitaliteit, hoe we taakspecifieke flow analyseren en meten, en leggen we aan de hand van diverse voorbeelden de belangrijkste designtechnieken uit. Vervolgens maken we een individuele afspraak om samen te bekijken hoe dit alles jouw eigen methoden en technieken zou kunnen verrijken. Tijdens de 3e en laatste groepsbijeenkomst presenteer je je bevindingen aan de andere deelnemers. 


Als resultaat heb je uiteindelijk: 
  1. Een vracht aan nieuwe wetenschappelijke, praktisch geteste, inzichten om werk tot een betere ervaring te maken
  2. Éen of meer nieuwe of verrijkte producten of diensten die je helpen als beste uit de bus te komen in vergelijking met de vele andere trainers, consultants en coaches op dit gebied (en dit zijn er al meer dan 1000 in Nederland, zo blijkt uit onze inventarisatie, en er komen er dagelijks bij)
  3. Een aantal nieuwe contacten, met wie je intensief van gedachten hebt kunnen wisselen en waarmee je wellicht een mooie samenwerking op kunt bouwen die jullie beider klanten nog meer waarde kan bieden
  4. Verder krijg je 1 jaar lang toegang tot onze werkdesign content die we met je delen via ons Google Drive account. Ook zijn we gedurende dat jaar beschikbaar om je te helpen deze content te gebruiken voor je voorstellen aan klanten en toepassing in projecten. 
Voor deelname aan de bijeenkomsten ben je geen fee verschuldigd. We vragen je alleen om de kosten van de koffie en de lunch te delen. Verder willen we met je de afspraak maken dat je in geval van een klant waarvoor je werkdesign gaat inzetten ons voor een bescheiden percentage inhuurt als back-office, bijvoorbeeld voor het doen van een flow-analyse. We rekenen er ook op dat je via dit soort projecten bijdraagt aan de verzameling cases en voorbeelden, die later (door alle deelnemers en onszelf) in toekomstige projecten en trainingen gebruikt kunnen worden. 

Voor de vijf groepen tot nu toe vonden de bijeenkomsten plaats in Haarlem, Utrecht (2x), Harderwijk en Eindhoven. Het is nog mogelijk je in te schrijven voor een aantal van de groepen die in het najaar van 2019 van start gaan. Daarvan vindt de eerste serie naar alle waarschijnlijkheid plaats in het Noorden van het land (Meppel) en de tweede in het Westen (Delft). 


Zie hier wel wat in, of heb je eerst nog wat vragen, bel 06 1247 6955 of mail naar klaasjan@vivic.work.
Nederlands