Teenused

Vivic pakub organisatsioonidele töödisainiga seotud teenuseid. Siin on lühike ülevaade viisidest, kuidas me Sind kui juhti aidata saame:

Samm 1 - Mõtle 
Töödisaini mõistmiseks tuleb esmalt tööst uut moodi mõelda. Miks peaks kõik 21. sajandi juhid haarava tööelamuse pakkumise enda prioriteediks seadma? Kuidas saab töö olla iseenesest motiveeriv? Selles faasis viime sind kurssi oma mudelite ja tööriistadega. Õpid nägema inimeste kogemustesse investeerimise tasuvust. Meilt saab tellida:

Kuigi meie põhikoolitaja, Klaas-Jan Reincke, elab Hollandis, külastab ta regulaarselt ka Eestit selleks, et läbi viia (eesti keeles!) tellimuskoolitusi või Äripäeva Akadeemia ja ERE koolituskeskuste poolt korraldatud töödisaini avatud koolitusi.

Samm 2 - Mõõda
Teises faasis diagnoosime sinu inimeste senist tööelamust oma valideeritud mõõdikutega. Tulemused näitavad meile tööelamuse kitsaskohti näiteks ülesannete ja meeskondade lõikes. Neid andmeid on võimalik koheselt juhtimisotsuste tegemiseks kasutada. Allpool on üks näide voo potentsiaali mõõmisest ühes eesti ettevõttes. 

Näide voo potentsiaali mõõtmisest ühes eesti IT-ettevõttes, kus analüüsiti neli ülesannet kahes tiimis

Samm 3 - Muuda

Kolmandas faasis aitame sul tööst, mida sinu organisatsioon pakub, elamuse disainida. See faas

koosneb kolmest osast:


  • Probleemi defineerimine. Mõõtmistulemuste põhjal defineerime ühiselt probleemi, mida disaini abil lahendama asume
  • Disain. Analüüsi tulemustele toetudes töötab meie tiim sinuga tihedas koostöös välja erinevad loovad lahendused tööelamuse parandamiseks. Disaini abil on võimalik muuta juhtimissüsteeme, töökeskkonda ja inimeste meelelaadi, nii indiviidi kui grupi tasandil. Tõenäoliselt on lahenduseks kombinatsioon erinevatest lähenemistest, mis tööd nauditavaks ja sisemiselt motiveerivaks muudavad.
  • Rakendamine. Meie tiim toetab sind disainilahenduste elluviimisel, testimisel ning peenhäälestamisel täiendavate konsultatsioonide ja koolitustega. 

Samm 4 - Monitoori

Flowtime rakendus (BETA). Enam ei pea sa ootama 6 kuud järgmise rahuloluküsitluseni, et näha, kuidas sinu töötajatel läheb. Saame sulle luua igapäevase andmevoo tööelamuse kvaliteedist. 

Näide igapäeva voo mõõtmisest ühes eesti IT-ettevõttes, kus analüüsiti neli ülesannet kahes tiimis

Meie rakenduse kasutamine käib kiirelt – töötaja saab vaid mõne sekundiga oma kogemuse talletada. See annab sulle ülimalt kiiret tagasisidet töötajate heaolust ning võimaldab tööd veel efektiivsemalt disainida. Need andmed pakuvad mitmekülgset väärtust: sa saad näha, mis päevadel, mis kellaaegadel ning mis ülesandeid sooritades on eri tiimid oma tööst enim haaratud.

Kui soovid rohkem teada, pane ennast kirja ühele avatud koolitusele, või võta otse meiega ühendust

Eesti keeles