Werkdesign Integratie Lab

Ben je consultant, trainer of coach en behoren bevlogenheid, flow, werkgeluk of vitaliteit op het werk tot jouw aandachtsgebieden?  Geef je producten en diensten dan een boost en kom naar het Werkdesign Integratie Lab. Dan delen we onze innovatieve content met je, kostenloos. 
Vivic is een werkdesign lab: we doen onderzoek naar manieren om het dagelijks werk tot een betere ervaring te maken en experimenteren daarmee. We denken dat we het meeste impact kunnen hebben als we onze innovatieve werkdesign technieken kunnen meegeven aan andere trainers, consultants en coaches door hen te helpen ze in hun bestaande repertoire te integreren. 

Zo zijn we bijvoorbeeld momenteel bezig om samen met prof. Arnold Bakker het concept Playful Work Design te ontwikkelen. Dit is een set concrete 
strategieën die gebruikt kunnen worden om de intrinsieke werkmotivatie te versterken, bijvoorbeeld door flow-ervaringen te stimuleren. Lees hier een recente publicatie van Arnold waarin dit concept voor de eerste maal genoemd werd. Verder zijn wij continu bezig om methoden te ontwikkelen die het mogelijk maken om dagelijkse schommelingen in de beleving van diverse werktaken te meten en te beïnvloeden. 

Wij willen graag datgene wat we in de laatste paar jaar ontdekt en geleerd hebben op grotere schaal in praktijk brengen. Dit doen wij door het beschikbaar te stellen aan trainers, consultants en coaches van wie de content goed aansluit bij ons gedachtegoed. Gebruik je in je trainingen of adviezen bijvoorbeeld al het JD-R model of ga je al in op het begrip flow, dan zou dit alvast een goede basis zijn. Maar je bent ook van harte welkom als je je meer in het algemeen op vitaliteit, werkgeluk of bevlogenheid richt,

Met dit doel voor ogen organiseren wij sinds het najaar van 2018 Werkdesign Integratie Labs. Met een kleine groep van 4 trainers, consultants en coaches gaan we in 3 bijeenkomsten van een halve dag actief aan de slag. Tijdens de eerste 2 keer kom je te weten wat werkdesign precies is, hoe het bijdraagt aan bevlogenheid en vitaliteit, hoe we taakspecifieke flow analyseren en meten, en leggen we aan de hand van diverse voorbeelden de belangrijkste designtechnieken uit. Vervolgens maken we een individuele afspraak om samen te bekijken hoe dit alles jouw eigen methoden en technieken zou kunnen verrijken. Tijdens de 3e en laatste groepsbijeenkomst presenteer je je bevindingen aan de andere deelnemers. 


Als resultaat heb je uiteindelijk: 
  1. Een vracht aan nieuwe wetenschappelijke, praktisch geteste, inzichten om werk tot een betere ervaring te maken
  2. Éen of meer nieuwe of verrijkte producten of diensten die je helpen als beste uit de bus te komen in vergelijking met de vele andere trainers, consultants en coaches op dit gebied (en dit zijn er al rond de 1000 in Nederland, zo blijkt uit onze inventarisatie, en er komen er dagelijks bij)
  3. Een aantal nieuwe contacten, met wie je intensief van gedachten hebt kunnen wisselen en waarmee je wellicht een mooie samenwerking op kunt bouwen die jullie beider klanten nog meer waarde kan bieden
  4. Verder krijg je 1 jaar lang toegang tot onze werkdesign content die we met je delen via ons Google Drive account. Ook zijn we gedurende dat jaar beschikbaar om je te helpen deze content te gebruiken voor je voorstellen aan klanten en toepassing in projecten. 
Voor deelname aan de bijeenkomsten ben je geen fee verschuldigd. We vragen je alleen om de kosten van de koffie en de lunch te delen. Dit zal niet meer zijn dan een paar tientjes. Verder willen we met je de afspraak maken dat je in geval van een klant waarvoor je werkdesign gaat inzetten ons voor een bescheiden percentage inhuurt als back-office, bijvoorbeeld voor het doen van een flow-analyse. We rekenen er ook op dat je via dit soort projecten bijdraagt aan de verzameling cases en voorbeelden, die later (door alle deelnemers en onszelf) in toekomstige projecten en trainingen gebruikt kunnen worden. 

De meeste bijeenkomsten vinden plaats in Haarlem, bij Vooges Centraal, aan de achterzijde van het NS station. Maar op verzoek van 
geïnteresseerden uit het zuiden en oosten van het land hebben we nu voor 2019 ook minimaal 1 groep gepland in Den Bosch en 1 in Harderwijk. Meer info volgt!


We beginnen om 9.00, werken 2 x  1½ uur met een korte pauze tussendoor, en sluiten af met een gezamenlijke lunch. Inmiddels hebben we de 1e serie achter de rug en zijn de 2e en 3e groep onderweg. De data voor de 4e serie zijn 20 en 27 februari en 13 maart 2019. Maar met zo'n kleine groep kunnen we hier natuurlijk flexibel in zijn. 

De 5e serie is inmiddels ook al gepland. De data hiervoor zijn 4, 11 en 25 april 2019. Vanwege de grote belangstelling, in combinatie met de bewust kleine groepen, plannen we binnenkort zeer waarschijnlijk nog voor de zomer ook een 6e en een 7e serie. Meer info volgt snel! 

Zie hier wel wat in, of heb je eerst nog wat vragen, bel 06 1247 6955 of mail naar klaasjan@vivic.work.
Nederlands