Teadus


Liiga paljud juhtimispraktikad põhinevad kuulujuttudel ja kõhutundel. Paremal juhul on nende kasutamine lihtsalt raharaisk. Halvemal juhul põhjustavad nad organisatsioonidele otsest kahju. Meie ei usu asjadesse lihtsalt selle pärast, et nad on populaarsed.

Kui me räägime inimeste kogemustest, siis räägime me reaalselt nende peades toimuvatest protsessidest, mis on teaduslikult mudeldatavad ja mõõdetavad. Seetõttu rajanevad meie ideed ja meetodid kaasaegsele psühholoogiale, mis lubab meil töödisaini täpselt sihtida ning lahenduste mõju mõõta. 

Meie ülem-teadusmuskel on Andero Uusberg, PhD (Tartu Ülikool, Stanford University). Lisaks on meid teadusküsimustes nõustamas ja toetamas maailmakuulus professor Arnold Bakker (Töö- ja organisatsioonispühholoogia professor, Erasmus University Rotterdam).

Voog
Me kasutame teooriat voost (ingl flow), et parimaid tööelamusi mudeldada ja mõõta. Voog on intensiivne ja hasartne süvenemine tegevusse. Selle kogemine on tugev indikaator hästi disainitud tööst. Vooteooria põhjal oleme me koostöös TÜ-ga ning EAS-i toel arendanud ja valideerinud kaks erinevat tööriista. Ühe abil saame tööelamusi ülesannete lõikes detailselt diagnoosida. Teine innovaatiline meetod lubab meil aga voogu igapäevaselt mõõta. Teeme ka edaspidi uurimistööd, et häid elamusi veel paremini mõistma ja mõõtma õppida. Kui soovid voo kohta rohkem lugeda, siis vajuta siia.
Haaratus
Me kasutame teooriat haaratusest (tuntud ka kui pühendumus, ingl engagement), et hea tööelamuse pikaajalist mõju kirjeldada. Haaratus mõõdab inimese pühendumust, keskendumist ja entusiasmi, mis pikaajaliselt töö suhtes väljenduvad. Meil on alust arvata, et igapäevased vookogemused viivad pikema aja jooksul haaratuse tekkeni.

Kokkuvõtteks
Lisaks töötaja isikliku õnne ja heaolu suurendamisele mõjutab haaratus positiivselt ka tööandja majanduslikke näitajaid, näiteks tootlikkust, tööjõu voolavust, klientide rahulolu ning kvaliteeti. See seos on ka põhjus, miks inimestesse investeerimine läbi haaratuse tulusaks muutub. Hästi disainitud töö tekitab voogu, mis viib haaratuse kasvuni ning ettevõtte suurema eduni. Teadusliku lähenemise abil on võimalik kõiki elemente selles teekonnas mudeldada, mõõta ja mõjutada.

Lugemist
Eesti keeles